Peter Prjevara

Senior Security & Compliance Engineer | Solvinity

Peter Prjevara is sinds twee jaar Senior Security & Compliance Engineer bij Solvinity. Hij draagt ​​graag bij aan een veiligere en betere cyberwereld door mensen voor te lichten over computers en het internet. Voordat hij bij Solvinity kwam doceerde hij de Master "Security and Network Engineering" aan de Universiteit van Amsterdam. Bij Solvinity adviseert hij teams en klanten over een breed scala aan beveiligingszaken: van vulnerability management tot configuratiebeheer en incident response. Elke dag streeft hij ernaar om, zoals hij het zelf noemt ‘een ​​drijvende kracht te zijn tegen de omgekeerd evenredige afhankelijkheid van de mensheid van technologie ten opzichte van de kennis die we erover hebben’.