De reis naar cloud workloads is ingezet! Maar vergeten we niet iets?

Je organisatie gaat vol goede moed en energie op reis naar de cloud only strategy. Zo worden ook server workloads gaandeweg verhuisd naar de cloud en in containers ondergebracht.

Aan alles is gedacht. Het schaalt, is kosten efficient, geeft een uitstekende beheersbaarheid en is bovenal beschikbaar. Maar hoe staat het met de beveiliging?

In deze sessie zullen we de evolutie naar container workloads doornemen, de verschillen in beveiliging en hoe de technologie van SentinelOne ingezet kan worden om niet alleen je klassieke endpoints en servers, maar ook je container workloads in realtime op een autonome wijze te beschermen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van voorkennis, netwerkverbindingen of de menselijke factor op het kritieke pad.