De stand van Cloud Security

Aan de hand van een onderzoek uitgevoerd door KPMG en Oracle geven Henrik Smit en Ruud Couwenberg inzicht in de actuele stand rondom cloud security.

Hoeveel data staat er inmiddels in de (public) cloud? En wat hoe staat het met de beveiliging van die data? Wat zijn de grootste dreigingen? Deze en andere uitkomsten komen aan bod.