De Cloud, het begin van al je problemen?!

 In de publieke cloud zijn uw gegevens uw verantwoordelijkheid. In deze sessie bekijken we hoe gegevensbescherming in de cloud moet worden aangepakt. Dit is belangrijker dan ooit als je bedenkt wanneer organisaties datacenters en een aanwezigheid in de cloud hebben.

 

Digitale voorzieningen zijn voor organisaties in toenemende mate cruciaal. Een zeer zichtbare en gevaarlijke cyberdreiging van deze voorzieningen is echter ransomware. De huidige situatie schetst een zorgwekkend dreigingsbeeld en is voor velen een eye-opener hoe afhankelijk hun kernbedrijfsprocessen zijn van digitale processen en de daarbij behorende data. Elke verstoring in deze processen en/of data is rampzalig.

 

Beginnend met de fundamentele reden waarom u een back-up moet maken, behandelt deze sessie tips en trucs om data en processen digitaal weerbaar te maken in een hybride en/of multicloudwereld.